Danh sách đã chi

Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Hôm nay
# Lý do chi Số tiền Ngày tạo Duyệt
1 Mua sữa cho con 600,000 2018-06-14 21:45:29
2 Mua gạo ăn 120,000 2018-06-14 11:27:27
3 Gửi bà tiền hàng tháng 2,000,000 2018-06-14 09:52:59
4 Đóng họ tháng thứ 13 4,550,000 2018-06-14 09:52:29
5 Đưa tiền ck 330,000 2018-06-14 09:51:27
6 Đóng học cho con+ đi viếng ông nội tình 950,000 2018-06-14 09:50:49
6 Tổng cộng 8,550,000