Danh sách đã chi

Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Hôm nay
# Lý do chi Số tiền Ngày tạo Duyệt
1 Đưa tiền ck + đi taxi + mua nước mắm 270,000 2018-06-18 22:19:52
2 Mua thức ăn + con ăn sáng 3d 60,000 2018-06-17 21:01:07
3 Mua sữa cho con 600,000 2018-06-14 21:45:29
4 Mua gạo ăn 120,000 2018-06-14 11:27:27
5 Gửi bà tiền hàng tháng 2,000,000 2018-06-14 09:52:59
6 Đóng họ tháng thứ 13 4,550,000 2018-06-14 09:52:29
7 Đưa tiền ck 330,000 2018-06-14 09:51:27
8 Đóng học cho con+ đi viếng ông nội tình 950,000 2018-06-14 09:50:49
9 Ăn sáng cho con 10,000 2018-06-12 00:16:33
10 Lấy chai siro ho cho tép 70,000 2018-06-11 12:36:17
11 Mua rau 15,000 2018-06-10 17:45:54
12 Mua thức ăn trưa + đường 60,000 2018-06-09 17:20:14
13 Ăn sáng cho con 3 hôm 30,000 2018-06-09 09:32:59
14 Đưa chồng mua cạp mtinh 300,000 2018-06-08 07:30:52
15 Đưa chồng đi làm + con ăn sáng 114,000 2018-06-07 18:03:08
16 Con ăn sáng 10,000 2018-06-06 21:18:37
17 Đưa chồng đi làm 100,000 2018-06-06 08:36:22
18 Mua dầu ăn + ăn sáng con 30,000 2018-06-05 12:21:46
19 Đưa chồng đi làm 100,000 2018-06-04 15:19:42
20 Đóng lhoan. Mua quà sn+ tiền điện 320,000 2018-06-04 09:00:45
20 Tổng cộng 10,039,000